تیم حرفه ای ما

مشخصات همکاران و تیم تخصصی ما

دکتر کامبیز بابائیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره


تحصيلات:

دکتری پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق کاري:

شرکت دانشوران زیست فناوری رشد، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت دانش بافت البرز، مدیر تولید و کیفیت، پروژه تولید بیوایمپلنتهای آلوگرافت

شرکت همانندساز بافت کيش- مدیر خط تولید بیوایمپلنتهای آلوگرافت

پزشک عمومی

دکتر سید شاهین نقوی

رئیس هیئت مدیره


تحصيلات:

  • دکتری مهندسی پزشکی –بیومتریال
  • کارشناسي ارشد: مهندسي هسته اي
  • کارشناسي: مهندسي شيمي

سوابق کاري:

  • شرکت دانشوران زیست فناوری رشد- رئیس هیئت مدیره
  • شرکت دانش بافت البرز- مدیرعامل
  • شرکت همانندساز بافت کيش- قایم مقام مدیرعامل و مدير برنامه ریزی و کنترل تولید