درباره ما

درباره ما

چارت سازمانی

دکتر شاهین نقوی

رئیس هیئت مدیره


دکتر سارا کشاورز

عضو هیئت مدیره


دکتر کامبیز بابائیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره


پویا طبری

متخصص فروش و بازاریابی


دکتر پروانه مکاریان

مشاور علمی


مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی
ترینیتی کالج دوبلین
دانشگاه دوبلین، ایرلند