درباره ما

درباره ما

چارت سازمانی

دکتر کامبیز بابائیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

00989121447470


دکتر سارا کشاورز

عضو هیئت مدیره


پویا طبری

متخصص فروش و بازاریابی