نوار تست تشخیص سریع الکل SAT (Saliva Alcohol Test)

کاربرد: تشخیص میزان الکل در بدن

نمونه: بزاق دهان

نکات:

 میزان الکل 0.02%-0.30% قابل تشخیص می باشد.

دمای نگهداری 2-27ºC و Shelf life 18 ماه است.

مکانیسم عملکرد نوار: آنزیمی

مخاطبان:

مراکز ترک اعتیاد، راهنمایی و رانندگی، پلیس ناجا ( برای تشخیص علت جرم)، راننده ها، مدارس، کارفرمایان، مراکز بازپروری، زندانها، درمانگاه ها، اورژانس ها و بیمارستانها بخصوص مراکز درمانی بیماریهای روانپزشکی، مراکز پزشکی قانونی و …

مزایا: نتیجه در 2 دقیقه تفسیر می شود و ارزان است.

گواهینامه ها: CE، FDA و ISO13485

ساخت: کشور آمریکا